SB_Intro1_Seg_1104x412_visionproblems_mountainrangeFINAL.jpg

Zichtproblemen

Een aantal zichtproblemen komen veel voor. Soms worden zichtproblemen veroorzaakt door het veranderen van ons zicht, bijvoorbeeld wanneer we ouder worden. Hoe herkent u de signalen en welke kijkoplossing is voor welk zichtprobleem de beste oplossing?

Astigmatisme

Wanneer u last heeft van wazig of vervormd zicht, heeft u mogelijk astigmatisme. Dit betekent dat licht niet correct op het netvlies valt. Ontdek meer over de tekenen van astigmatisme en de mogelijke kijkoplossingen.

Lees meer

Bijziendheid (myopie)

Wanneer er sprake is van myopie, oftewel bijziendheid, ziet u objecten van dichtbij haarscherp maar heeft u moeite met het waarnemen van objecten van veraf.

Lees meer

Verziendheid (hypermetropie)

Heeft u moeite met het waarnemen van objecten die dichtbij zijn, maar ziet u objecten van veraf juist wel scherp? Dan heeft u mogelijk hypermetropie oftewel verziendheid.

Lees meer

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Merkt u dat het steeds lastiger wordt om objecten van dichtbij scherp te zien? Dan heeft u mogelijk last van presbyopie. Presbyopie wordt ook wel ouderdomsverzienheid genoemd. Lees meer over de tekenen en de kijkoplossingen.

Lees meer