Actueel 7 minuten leestijd

Hoe kan COVID-19 onze ogen aantasten?

Deel

De verspreiding van het nieuwe coronavirus vertragen is een wereldwijde inspanning geworden. In alle hoeken van de wereld doen mensen hun best om social distancing, ademhalingshygiëne en handwasroutines te handhaven.

We leren nog steeds meer over het coronavirus.

De meest voorkomende besmettingswijze is het inademen van het virus. Wist u echter dat besmetting ook mogelijk is via de ogen?

Elke dag leren we meer over deze ziekte en de maatregelen die we kunnen nemen om onszelf en anderen te beschermen.

 

Wat is een coronavirus?

Een coronavirus behoort tot een familie met zeven bekende typen virussen. Het nieuwe coronavirus veroorzaakt een luchtwegaandoening die COVID-19 wordt genoemd. SARS en MERS, die beide hun eigen uitbraak hebben veroorzaakt, waren ook vormen van coronavirussen.

De symptomen van een coronavirus kunnen variëren van licht tot ernstig. Het ziektebeeld van het nieuwe coronavirus kan lijken op een banale verkoudheid, terwijl het ook levensbedreigend kan worden en een ziekenhuisopname kan vereisen. Het virus kan zelfs zonder enig symptoom aanwezig zijn en besmettelijk blijven. Daarom is afstand bewaren voor iedereen van groot belang.

Ernstige gevallen komen het meest voor bij patiënten ouder dan 65 jaar en bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem of andere onderliggende aandoeningen. Hoewel minder frequent, kunnen patiënten van elke leeftijd in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom is het voor iedereen belangrijk om voorzichtig te blijven.

 

Kan COVID-19 oogsymptomen veroorzaken?

Conjunctivitis lijkt een mogelijk, maar weinig frequent, symptoom van COVID-19 te zijn. Conjunctivitis kan oogirritatie, roodheid, jeuk, tranen en korstvorming rond de ogen veroorzaken.

Voor de bijna 56.000 gedocumenteerde gevallen in China, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) conjunctivitis als een symptoom bij 0,8% van de COVID-19-patiënten.

Conjunctivitis komt echter ook voor bij meer gebruikelijke aandoeningen, zoals gewone verkoudheid of griep. Daarom is het van belang om er niet meteen vanuit te gaan dat het coronavirus de oorzaak is.

 

Kan men het coronavirus oplopen via de ogen?

Hoewel het geen gangbare besmettingsmethode is, wordt wel aangenomen dat het coronavirus via de ogen kan binnendringen. Dit kan op twee manieren gebeuren.

Druppeltjes in de lucht kunnen het virus overbrengen op de ogen. Wanneer een besmette persoon hoest of niest, worden deze deeltjes krachtig uitgedreven.

Volgens de WHO treden de meeste besmettingen op tussen personen die zich op minder dan een meter afstand van elkaar bevinden. Een bril of zonnebril dragen kan volgens sommige oogartsen een gedeeltelijke barrière bieden tegen virussen die rechtstreeks op de ogen afkomen.

In de meeste gevallen ontstaat de besmetting doordat druppeltjes met het virus worden ingeademd via de neus of de mond.

Het virus kan ook in de ogen komen door fysiek contact, meestal via de handen. Het aanraken van een besmet voorwerp kan het virus overbrengen op uw hand. Wanneer u uw gezicht aanraakt, kan het virus vervolgens in uw ogen, neus of mond terechtkomen.

Daarom is het belangrijk om vaak en zorgvuldig de handen te wassen en zo weinig mogelijk het gezicht aan te raken.

 

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen het coronavirus?

De WHO heeft een lijst opgesteld van specifieke voorzorgsmaatregelen die iedereen kan nemen om besmetting te voorkomen en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Samengevat houdt dit advies in:

Social distancing: Houd een afstand van minstens 1 meter tot andere personen en vooral bij iemand die hoest of niest. Dit vermindert de kans op inademing van druppeltjes uit de ademhaling die het coronavirus kunnen bevatten.

Vaak en goed handen wassen: Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep of, als dit niet mogelijk is, met een handreiniger op alcoholbasis. Beide methoden zijn doeltreffend om eventuele ziektekiemen op uw handen te neutraliseren.

Vermijd uw gezicht aan te raken: Uw gezicht aanraken met een besmette hand kan het virus overbrengen op uw lichaam en mogelijk een besmetting veroorzaken. Dit kan via de mond, de neus of de ogen.

Goede hygiëne bij hoesten en niezen: Als u moet hoesten of niezen, doe dat dan in uw geplooide elleboog of in een schoon papieren zakdoekje. Moedig zo mogelijk anderen aan om dit ook te doen. Gooi elk gebruikt zakdoekje onmiddellijk weg in een vuilnisbak met deksel. Hoesten of niezen in een zakdoekje of uw elleboog beschermt mensen om u heen tegen besmette druppeltjes.

Een masker in bepaalde gevallen: Als u gezond bent, hoeft u alleen een masker te dragen als u voor een zieke persoon zorgt. Als u hoest of niest, wordt het aanbevolen om een masker te dragen. Wanneer u een masker draagt, zorg er dan voor dat u vaak en goed uw handen wast.

De regels voor het dragen van mondmaskers verschillen echter per land. Het politieke nieuwsplatform Politico meldt bijvoorbeeld dat Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Bulgarije het dragen van een masker hebben verplicht of aanraden.

In landen als Duitsland, Frankrijk en België was de overheid daarentegen heel voorzichtig met strakkere richtlijnen.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention hebben de burgers recent aanbevolen stoffen maskers te dragen in openbare ruimten, zoals bij het boodschappen doen. De coördinator van de coronaviruscommissie van het Witte Huis wees er echter op dat mondmaskers de ogen niet beschermen.

Bezoek WHO.int voor meer informatie over mondmaskers.