Oogproblemen 5 leestijd

Kunt u via uw ogen besmet worden met het coronavirus?

Deel

Er is nog veel onduidelijkheid over het nieuwe coronavirus. Het is echter wel zo goed als zeker dat het virus mogelijk via de ogen kan worden overgedragen.

De voornaamste verspreidingsmethode van het coronavirus.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt het coronavirus voornamelijk verspreid via druppeltjes neusvocht of speeksel die uit de mond of neus worden uitgedreven wanneer een besmette persoon hoest of niest.

Deze druppeltjes worden vooral overgedragen op een afstand van minder dan 1 meter van de besmette persoon. Als besmette druppeltjes worden ingeademd en in de longen terechtkomen, kan een COVID-19-infectie ontstaan.

De WHO benadrukt het belang van handen wassen en het niet aanraken van het gezicht, omdat virussen via de handen naar de mond, de neus of de ogen kunnen worden gebracht.

Wanneer een besmet oppervlak, zoals een ongewassen hand, in contact komt met het oog, kunnen coronavirussen op het oogoppervlak terecht komen. Het wordt aangenomen dat het virus het lichaam binnendringt via het bindvlies (conjunctiva). Dit is een dun slijmvlies dat het oogwit en de binnenkant van de oogleden bedekt.

De virusoverdracht via de ogen is wellicht niet de meest frequente verspreiding van dit coronavirus, maar ook met kleine verspreidingswijzen moet rekening worden gehouden.

 

Bewijs van overdracht via de ogen.

Het medische tijdschrift JAMA Ophthalmology publiceerde in maart 2020 een beperkt onderzoek dat de overdracht van het nieuwe coronavirus via het oog suggereerde.

Dit onderzoek gericht op 38 COVID-19-patiënten in China toonde aan dat het nieuwe coronavirus overeenkomsten vertoont met het SARS-virus, dat ook behoort tot de coronavirussen. Een verhoogd risico op besmetting met het virus zonder goede oogbescherming was een van de gemeenschappelijke kenmerken. Dit leidde tot een sterk vermoeden van overdracht via de ogen van het COVID-19 virus.

Een ander onderzoek, eveneens gepubliceerd in maart 2020 door het tijdschrift Ophthalmology, gaf echter bemoedigend nieuws over besmetting via de ogen. De onderzoekers in Singapore vonden geen bewijs van het coronavirus in de traanvochtmonsters van 17 COVID-19-patiënten.

Dit kan een stap in de goede richting zijn. De groep blijft echter oogbescherming aanraden, naast de bescherming van handen, neus en mond. Alle maatregelen werken samen om de verspreiding van dit coronavirus te vertragen.

Het coronavirus kan ook een ander effect hebben op de ogen: Toenemend bewijs suggereert namelijk dat 1 tot 3% van de COVID-19-patiënten conjunctivitis kan vertonen.

 

Hoe kan de verspreiding van het coronavirus worden vertraagd?

Op basis van de huidige kennis over het nieuwe coronavirus, volgen hier enkele maatregelen die u kunt nemen om de verspreiding in uw omgeving te beperken:

  • Was uw handen vaak en zorgvuldig, met water en zeep. Als vervanging kan een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol worden gebruikt, maar water en zeep hebben de voorkeur.
  • Vermijd zoveel mogelijk uw ogen, neus en mond aan te raken.
  • Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact met mensen die besmet zijn of kunnen zijn met het virus.
  • Blijf op een afstand van 1,5 meter of meer van andere mensen in openbare ruimten.
  • Bedek uw mond en neus als u hoest of niest met een papieren zakdoekje en gooi het weg in een vuilnisbak met deksel. Als u geen zakdoekje heeft, gebruik dan de binnenkant van uw geplooide elleboog om te voorkomen dat er druppeltjes in de lucht terechtkomen.

 

Een bril kan enige bescherming bieden.

Zelfs een normale bril of zonnebril bieden volgens de American Academy of Ophthalmology enige bescherming tegen in de lucht zwevende virussen. Besmetting blijft dan echter nog wel mogelijk via de open zijkanten van het montuur.

Verder raadt de oftalmologiegroep dragers van contactlenzen aan om tijdens de coronaviruspandemie een bril te dragen als aanvulling op contactlenzen. Naast de bescherming van een bril hebben brildragers minder de neiging om hun ogen aan te raken dan dragers van contactlens.

 

Mondmaskers verlagen het risico maar beschermen de ogen niet.

Veel professionals in de gezondheidszorg raden het gebruik aan van niet-medische mondmaskers in het dagelijks leven. Hoewel het gebruik van maskers voorheen werd afgeraden voor gezond lijkende personen, wordt dit nu aangemoedigd vanwege de mogelijke asymptomatische verspreiding van dit coronavirus.

Er wordt echter wel gevraagd om de medische mondmaskers voor te behouden voor professionals in de gezondheidszorg.