Verklaring van overeenstemming

In bijgaand document kunt u de conformiteitsverklaring zoals vastgelegd in de Europese regelgeving 2016/425 bekijken en downloaden.