LEGAL NOTICE & GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

I. LEGAL NOTICE

Deze website (hierna de «Website») is een uitgave van Essilor Nederland (hierna Essilor), een besloten vennootschap (bv) gevestigd te Zevenaar met een maatschappelijk kapitaal van 24.186,49 Euro, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) Arnhem onder nummer 09007973, statutair gevestigd aan Marconistraat 9, 6902 PC, Zevenaar. Tel: 088 - 0888 111.


Publicatiedirecteur van de website: Gijs Maat.

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door de Website te bezoeken, wordt de bezoeker geacht deze gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard en ermee in te stemmen. Als de bezoeker deze voorwaarden niet accepteert, dient deze het gebruik van de website te staken.


Deze website en alle materialen, tekst, code, inhoud, software, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, artwork, formaten, bestanden, apparaten en links die erop staan of eraan zijn gelinkt (samen «Inhoud») worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Essilor.


Iedereen die deze website bezoekt, heeft het recht om elk deel ervan voor privé- en persoonlijk gebruik te bekijken. Inhoud mag echter niet (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gereproduceerd voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot, op of in verband met een andere website of publicatie, of voor direct commercieel gewin.


Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden, onderneemt Essilor stappen om ervoor te zorgen dat de informatie waartoe via de Website toegang wordt verkregen juist en up-to-date is, maar kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid, tijdigheid of volledigheid van enige informatie of materiaal dat erop verschijnt. Essilor behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

Essilor kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

●    Onnauwkeurigheden of weglating met betrekking tot de informatie of het materiaal dat door een derde op de Website wordt verstrekt
●    Elk onvermogen om toegang te krijgen tot de website als gevolg van een handeling of actie van een derde partij.

De bezoeker erkent hierbij dat de toegang tot de website op elk moment door Essilor kan worden onderbroken voor onderhoud, beveiliging of om enige andere technische reden. Essilor is niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.


Hypertekstlinks naar de website (anders dan andere websites die door Essilor worden beheerd) mogen alleen worden opgenomen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essilor, die op elk moment kan worden geweigerd. Essilor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.


De brillenglazen die op de website worden gepresenteerd, zijn medische hulpmiddelen die volgens de voorschriften de CE-markering dragen.


De website geeft geen medisch advies; Essilor raadt u aan om altijd oogartsen of oogspecialist te raadplegen over de behandeling van een specifieke aandoening of andere specifieke behoefte.


Essilor informeert bezoekers hierbij dat deze algemene voorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Zodra ze online worden weergegeven, wordt elke bezoeker die de website bezoekt, geacht deze wijzigingen zonder beperking te hebben aanvaard. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze algemene voorwaarden te lezen voordat hij de Website bezoekt.